Juridisch & Justitie

Rechtsbijstand:
Wat is rechtsbijstand? Rechtsbijstand is de hulp van een deskundige op het gebied van juridische zaken, of een advocaat. Als je in een geschil (onenigheid) verstrikt raakt, kan het belangrijk zijn om zulke hulp in te schakelen.

Rechtsbijstand kan best prijzig zijn! Het is dan ook mogelijk om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Je betaald maandelijks een premie. De hoogte van deze premie hangt af van jouw gezinssituatie, leeftijd en wat voor verzekeringspakket je uitkiest.

In dit linkje kun je vergelijken wat het beste bij je past: https://www.independer.nl/rechtsbijstandverzekering/intro.aspx.

Bezwaar/beroep aantekenen:
Bezwaar en (administratief) beroep zijn rechtsmiddelen die kunnen worden gebruikt als je het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan. Wanneer je bezwaar indient zal het bestuursorgaan dat het besluit heeft gemaakt een heroverweging maken. Wat in zo’n bezwaarschrift moet staan vind je in art. 6:4 Awb (http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2016-1103#Hoofdstuk6_Afdeling6.2). Binnen 6 weken komt het bestuursorgaan met een besluit op bezwaar.

Het bestuursorgaan kan ervoor kiezen het eerste besluit te herroepen als het bezwaarschrift overtuigend is. Wanneer dit niet het geval is en het bestuursorgaan bij het eerste besluit blijft, kun je in administratief beroep gaan. Dit beroepschrift dien je in bij een ander bestuursorgaan.

Het Juridisch Loket:
Het Juridisch Loket is een organisatie met juristen in dienst en biedt gratis rechtshulp aan. Zij helpen met vragen over alimentatie, huren, buren, ontslag, contracten en nog veel meer.
Je kunt op drie manieren contact opnemen met Het Juridisch Loket. Zo kun je zonder afspraak tijdens de openingstijden zo binnenlopen. Je wordt aan de balie geholpen door een jurist. Zorg er wel voor dat je alle nodige documenten meeneemt!

Ook kun je telefonisch contact opnemen. Kosten hiervan zijn €0,25 per minuut. De laatste manier om in contact te komen met een jurist is door een online e-mailformulier in te vullen. Binnen 5 werkdagen neemt het Juridisch Loket contact met je op.

Voor meer informatie kun je surfen naar de website https://www.juridischloket.nl/ of bij Jimmy’s binnenkomen voor een folder.

Justitie en politie:

Wat is justitie en wat doet politie?
Wanneer we denken aan justitie en politie staat het ministerie van Veiligheid en Justitie centraal. Deze overheidsafdeling zorgt ervoor dat de veiligheid en rechtvaardigheid in ons land zich blijft verbeteren.
Met justitie worden meestal rechters en het Openbaar Ministerie bedoelt. Het OM en de rechters vormen dan ook samen de rechterlijke macht in Nederland. Wat is dan precies de taak van het Openbaar Bestuur? Wanneer iemand ervan verdacht wordt een strafbaar feit te hebben gepleegd, kan het OM deze persoon voor de strafrechter brengen. De Officier van justitie, die vanuit het OM werkt, neemt de leiding in een opsporingsonderzoek en kan op basis daarvan beslissen of de verdachte voor de rechter moet verschijnen.

De laatste taak die het OM heeft is controleren of het vonnis van de rechter ook echt wordt uitgevoerd. Worden de opgelegde boetes wel echt betaald? Worden taakstraffen wel uitgevoerd?
De politie zorgt ervoor dat burgers de wet naleven en zorgen voor openbare orde en handhaving. Ook werkt de politie als opsporingsdienst voor het OM.

Wat kun je doen wanneer je wordt aangehouden?
De politie heeft tijdens een politieverhoor recht om je vragen te stellen. Het is belangrijk dat je weet wat jouw rechten zijn.
– Je hoeft niet geen antwoord te geven op deze vragen. Je hebt zwijgrecht.
– Je mag vóór het verhoor met een advocaat praten.

Het is ook erg belangrijk dat je bewust bent van de situatie. Er zijn drie verschillende situaties die zich kunnen voordoen.

– Je wordt van een zeer ernstig strafbaar feit verdacht. De politie schakelt standaard een advocaat in om met je te praten vóór het politieverhoor. Dit kost de verdachte niks.
– Je wordt verdacht van een ernstig strafbaar feit. Je mag als verdachte kiezen of je vóór het verhoor met een advocaat wil praten. Ook dit kost de verdachte niks.
– Wanneer je verdacht wordt van een ander strafbaar feit, mag je kiezen of je überhaupt met een advocaat wil praten. De kosten van dit gesprek zijn dan voor de verdachte zelf.
Vraag daarom eerst aan de politie of er automatisch een advocaat wordt ingeschakeld, of dat je zelf mag kiezen. Vraag ook of je de kosten van een gesprek met een advocaat zelf moet betalen wanneer je mag kiezen of er een advocaat komt.

Aangifte doen
Aangifte kun je bij verschillende situaties doen. Enkele voorbeelden van deze situaties zijn:
– Je bent slachtoffer geworden van een misdrijf en wil dat de dader wordt opgepakt.
– Je bent je paspoort of legitimatiebewijs kwijtgeraakt.
– Je portemonnee of telefoon is gestolen/kwijtgeraakt.
– Je fiets of bromfiets is gestolen.

Meer situaties kun je vinden op https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.