Politiek & Maatschappij

Samen sta je sterk

In een samenleving leef je niet voor jezelf, maar samen met anderen. Daardoor heb je te maken met verschillende culturen, normen en waarden, gewoonten,feestdagen en religies. Maar je hebt als jongere natuurlijk ook te maken met verschillende jeugdculturen die zich kenmerken door bijvoorbeeld mode enmuziek.

Politiek

Onze samenleving wordt bestuurd door de politiek. Er is landelijke politiek, maar ook politiek op regionaal niveau, zoals in gemeentes en provincies. In Den Haag worden alle wetten gemaakt waar iedereen in Nederland zich aan moet houden. Sommige van deze wetten zijn gebaseerd op belangrijke waarden en normen. Je mag bijvoorbeeld niet discrimineren, omdat iedereen recht heeft op een gelijke behandeling.

Leefomgeving

Onze leefomgeving is ons land. Maar ook natuur en milieu zijn belangrijk. Voor ons voedsel zijn we afhankelijke van de natuur en daarom is het verstandig om er goed mee om te gaan.

Informatie

Op dit gedeelte van de site vind je meer informatie over onze samenleving, maar ook uitleg over hoe je op een goede manier met elkaar om kunt gaan en hoe je elkaar beter kunt leren begrijpen.