Studiefinanciering

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen de IB-Groep) gaat er vanuit dat studies worden bekostigd door de overheid, de ouders en de student zelf.

Studiefinanciering is een tegemoetkoming in de studiekosten en bestaat uit de basisbeurs, een aanvullende beurs, een lening en een ov-jaarkaart. Er zijn verschillende regelingen voor de studiefinanciering. Deze regelingen hangen af van je leeftijd en je studierichting.

Basisbeurs en aanvullende beurs

Wanneer je recht hebt op studiefinanciering, krijg je in ieder geval een basisbeurs. Afhankelijk van het inkomen van je ouders krijg je eventueel een aanvullende beurs.

Thuiswonend of uitwonend?

Als je nog thuis woont, krijg je minder studiefinanciering dan wanneer je uit huis gaat. Als je op kamers gaat, krijg je namelijk een uitwonende beurs zodat je daarvan je levensonderhoud kunt betalen. Hiervoor moet je je inschrijven op je nieuwe adres in je woongemeente.

Naar het buitenland?

Als je in het buitenland gaat studeren of stage lopen, kun je in de meeste gevallen je studiefinanciering meenemen. Het is verstandig om je van te voren goed te informeren bij DUO.

Lening

Als je studiefinanciering (en eventueel een bijbaantje) niet voldoende is om van rond te komen, kun je extra geld lenen bij DUO. Dit is een lening met een lage rente en een gunstige regeling voor het terugbetalen van het geld. Je kunt ook tijdelijk lenen, bijvoorbeeld voor een paar maanden. Maar denk er wel om:geld lenen kost geld en ooit zul je alles weer moeten terugbetalen.

Studenten OV-chipkaart

De Studenten OV-chipkaart is onderdeel van je studiefinanciering. Hiermee mag je gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Je kunt kiezen tussen een weekkaart of een weekendkaart.