Studiekosten

Onderwijs kost veel geld. Het meeste wordt betaald door de overheid. De overheid vindt het namelijk erg belangrijk dat elke jongere een opleiding volgt.

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Elke school krijgt jaarlijks een bepaald budget van de overheid. Dit budget wordt gebaseerd op het aantal leerlingen van de school. Scholen mogen zelf beslissen hoe zij het geld uitgeven. In bijzondere gevallen is het toegestaan dat een school het budget overschrijdt.

Leerling-gebonden financiering

Het komt ook voor dat bepaalde leerlingen duurder zijn, omdat ze bijvoorbeeldleerproblemen hebben. Misschien ben je een leerling met een leerling-gebonden financiering (het rugzakje). Met dit geld kan een school speciaal voor jou extra aandacht en onderwijs betalen.

Ouderbijdrage

De meeste scholen vragen een vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld wordt gebruik voor activiteiten, zoals schoolreisjes en uitstapjes.

Schoolkosten

Bepaalde schoolkosten in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs worden niet vergoed. Bijvoorbeeld excursies, schoolboeken, materialen en gereedschappen. In sommige gevallen kunnen je ouders een tegemoetkoming aanvragen in deze kosten via de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen de IB-Groep).

Middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (hbo en wo) worden deels gefinancierd door de overheid. Ouders en studenten moeten zelf ook een deel betalen. Dit bedrag is afhankelijk van het type studie dat je doet. Als je lesgeld of collegegeld moet betalen, dan kun je studiefinanciering krijgen.