Uitkering

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen inkomen en onderhoud. In sommige gevallen lukt dit echter niet. Daarom zijn er uitkeringen.

De overheid streeft ernaar om iedereen met een uitkering toch zo snel mogelijk weer te laten werken. Het kan ook zijn dat je daarom eerst nog een studie moet volgen om meer kans te maken op een baan. Als je studiefinanciering ontvangt, kun je daarnaast geen uitkering aanvragen.

Bijstand

De bijstandsuitkering valt onder de Wet Werk en Bijstand en is bedoeld voor iedereen tussen de 18 en 65 jaar. Voor jongeren tot 27 jaar is er in Groningen een bijzonder stappenplan.  Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een uitkering aanvragen? Dan heb je eerst een zoekperiode van 4 weken. In deze periode zoek je zelf actief naar werk of een opleiding en krijg je geen uitkering. Meer op de site van de gemeente Groningen

WW

De WW-uitkering valt onder de Werkloosheidswet. Ook deze uitkering is een overbrugging tussen twee banen als je werkloos bent geworden. Voorwaarden zijn onder andere dat je beschikbaar bent voor werk, dat je regelmatig solliciteert en dat je passend werk accepteert. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van je werkverleden en je vorige salaris.

Wajong

De Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) is er voor jongeren en studenten met een handicap die niet afhankelijk zijn van hun ouders.

Ben je arbeidsbeperkt door een ziekte of handicap? En heb je daardoor moeite met het vinden of houden van werk? Of kan je niet werken? Dan kun je een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. UWV beoordeelt dan of je mogelijkheden hebt om te werken. Dit noemen we arbeidsvermogen.

Beoordeelt UWV dat je arbeidsvermogen hebt? En heb je hulp of begeleiding nodig? Dan kun je misschien hulp bij werk en inkomen krijgen van de gemeente.

Beoordeelt UWV dat je geen arbeidsvermogen hebt? En voldoe je aan de voorwaarden van Wajong 2015? Dan kun je een Wajong-uitkering krijgen van UWV.