Het Grotius Programma is een initiatief van medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen,
gesteund door het College van Bestuur (CvB). De Hanzehogeschool (Hanze University of Applied
Science) heeft in Noord-Nederland ruim 28.000 studenten en 3000 medewerkers.

Het Grotius Programma ontleent zijn naam aan Grotius (of Hugo de Groot, 1583-1645). Grotius was een belangrijke
geleerde op het gebied van Internationaal Recht die vanuit Nederland naar Frankrijk moest vluchten omdat hij vervolgd
werd. In Frankrijk is hij hartelijk ontvangen en heeft hij zijn belangrijkste werk geschreven, de Jure Belli ac Pacis, waarmee
hij als grondlegger van de moderne rechtstaat en het internationaal recht wordt gezien.

Het doel
Het Grotius Programma is bedoeld voor statushouders met een vluchtelingenachtergrond die willen
gaan studeren in het hoger onderwijs. Het programma richt zich op het maken van de juiste studiekeuze
en op succesvol studeren in het hoger onderwijs door aandacht te besteden aan specifieke
(studie)vaardigheden die veelal minder bekend zijn in het land van herkomst, waardoor de aansluiting
met het hoger onderwijs in Nederland lastig is.

Wat gaan we doen?
Het onderwijsprogramma bestaat uit twee periodes (blokken).
In het eerste blok staan studievaardigheden en kennismaking met het Hoger (Beroeps)onderwijs centraal.
Je leert onder andere een portfolio maken, feedback geven en ontvangen en presentatievaardigheden. Hierin krijg je
begeleiding van ervaren studieloopbaanbegeleiders die je ook helpen bij het maken van een studiekeuze. Je krijgt ook hulp
van Nederlandstalige studenten die op basis van eigen ervaring weten wat het betekent om te om te studeren in het hoger
onderwijs. In de tweede periode staat projectmatig werken centraal. Samen met andere deelnemers organiseer je een project (zoals bijvoorbeeld een evenement) en leer je om in een team te
werken. Je oefent daarnaast met het maken van verslagen en communicatievaardigheden.

Voor wie?
Het Grotius Programma is bedoeld voor statushouders met een vluchtelingenachtergrond die op dit
moment een verblijfsplaats hebben in Noord-Nederland en die bezig zijn met hun inburgering.
Je moet aantoonbaar in staat zijn om hoger onderwijs in Nederland te kunnen volgen
(diplomawaardering via UAF/Nuffic) en al een goede beheersing hebben van de Nederlandse taal
(minimaal B1-B2 niveau). Daarnaast moet je beschikbaar zijn op de aangegeven dagen en is
aanwezigheid verplicht. We verwachten dat je de kernwaarden van de Hanzehogeschool Groningen –
individuele ontplooiing, respect en actieve tolerantie, ondernemend en verantwoordelijk – van harte
onderschrijft.

Met wie werken we samen?
De Hanzehogeschool heeft een convenant (samenwerkingsovereenkomst) met de gemeente
Groningen, het Alfacollege en het Noorderpoortcollege. Wij werken nauw samen door het aanbieden
van verrijkte en versnelde trajecten om de inburgering te ondersteunen. Daarnaast werken we
samen met UAF, Humanitas, Vluchtelingenwerk NN, Rijksuniversiteit Groningen, Voorbereidend Jaar,
ACLO, Internationale Studentenverenigingen.

Wanneer gebeurt het?
Het Grotius Programma start op maandag 19 november 2018 en loopt door tot eind mei 2019 met
uitzondering van de kerst- en voorjaarsvakantie.
De lessen zijn op maandag en woensdag van 13.30 tot 17.30 uur op de Zernike-campus.
Naast 8 lesuren per week moet je rekenen op 8 tot 10 uur zelfstudie.

Wat kost het?
Het CvB van de Hanzehogeschool biedt het programma aan en stelt lesruimtes beschikbaar.
Docenten en medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen zetten zich deels vrijwillig in.
Studenten kunnen gratis gebruik maken van de digitale leeromgeving. Ook de gemeente Groningen
investeert in het programma en helpt bij de werving en selectie, samen met het UAF.
De kosten voor het vervoer van en naar de campus en de aanschaf van eventuele leermiddelen zijn
voor eigen rekening. Daarnaast vragen we vooraf een eigen bijdrage van 100 euro. Bij succesvolle
afronding van het programma ontvang je 50 euro terug.
Grotius Community
We willen binnen het lesprogramma ook de verbinding leggen tussen de Grotius cursisten en andere
studenten en docenten van de Hanzehogeschool. We leren van elkaar en juist de uitwisseling helpt
ons verder. Om dit te bereiken is er een Grotius community, waarin Grotius alumni een actieve
verbindende rol spelen. We verwachten dat je hier lid van wordt en een actieve bijdrage levert.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Maandag 2 juli 2018 van 15.30 tot 17.00 uur
Donderdag 20 september 2018 van 15.30 tot 17.00 uur

Hanzehogeschool, Zernikecampus, Marie Kamphuisborg, Zernikeplein 23 te Groningen. Lokaal C0.03.

Intakegesprekken:
Maandag 1 oktober 16.00-18.00 uur Locatie Hanzehogeschool, Marie Kamphuisborg
Woensdag 3 oktober 15.00-17.00 uur Locatie Gemeente Groningen, Harm Buiterplein

Belangstelling? Meer informatie?
Stuur een mail naar: grotius@org.hanze.nl