STARK studentenvereniging

Wij van STARK vinden dat je ongeacht wat je afkomst, leerniveau of geloof is jij je ook moet kunnen aansluiten bij een gezellige studentenvereniging. Wij zijn dus bezig met het oprichten van een nieuwe studentenvereniging die open staat voor ALLE studenten.

Meer over ons weten of heb je interesse? Neem een kijkje op onze Facebook pagina

Waarom?

De Nationale Denktank is een non profit organisatie die zich jaarlijks buigt over een maatschappelijk probleem en probeert hiervoor met een aantal oplossingen te komen. De denktank van 2016 boog zich over het beroepsonderwijs. Deze denktank was bijzonder omdat ze voor het eerst gebruik maakte van “Expert Deelnemers”. Deze deelnemers zijn mensen die betrokken zijn met het onderwerp en in deze denktank dus mensen vanuit het beroepsonderwijs waaronder studenten en docenten.

 

Samen Sterk

Gerben Hiemstra samen met Daan de Jong bogen zich over het probleem dat mbo studenten niet toekomen aan vele faciliteiten waar hbo & wo studenten wel (gemakkelijk) gebruik van konden maken. Zo kwamen zij met de volgende oplossing met de naam Samen Sterk. De oplossing was erg voor de hand liggend… mbo’ers moeten ook beschikking hebben over verenigingen.

Samen Stark?

Job Stoit, mbo student Applicatie- & mediaontwikkelaar en Secretaris van de Centrale Studentenraad van Noorderpoort in het mooie Groningen was ook betrokken bij de Denktank van 2016 als Expert Deelnemer. Hij heeft dus voornamelijk de traditionele deelnemers perspectief gegeven op de huidig stand van zaken in het (mbo) onderwijs. En heeft ook Het Debat mogen presenteren en is na de denktank nog vaak betrokken geweest bij verschillende oplossingen van de Denktank van 2016. Gerben Hiemstra heeft een aantal (mbo) expert deelnemers van de Denktank benaderd om samen een vereniging op te richten waaronder Job Stoit. Job heeft voornamelijk studenten vanuit Noorderpoort gevraagd via verschillende kanalen (waaronder de studentenportal van Noorderpoort) om mee te helpen om een nieuwe vereniging op te richten en heeft uiteindelijk een clubje bij elkaar kunnen krijgen.

In het begin (ergens begin september 2017) waren er een stuk of 10 studenten die mee dachten over hoe de vereniging er uit moest gaan zien. Het heeft wel gescheeld dat Job samen met een aantal anderen al ervaring hadden met vergaderen door ervaring vanuit de Centrale Studentenraad. Er is veel gediscussieerd over de principes die deze vereniging zou hebben en bijzonder genoeg was de naam ook een erg grote discussie in het begin. Toch hebben we na veel overleg 2 fantastische oplossingen gevonden:

  1. Omdat (bijna) alle verenigingen dus onderscheid maken op opleidingsniveau  gaat onze vereniging dat niet doen. Iedere student mag bij ons lid worden, ongeacht zijn of haar achtergrond .
  2. Onze naam is STARK. (Nog) niet als een afkorting maar meer als Sterk in het Gronings, met het idee dat het refereert naar de oplossing samen sterk.

Toch hebben we toen ook besloten dat alleen het oprichten van een vereniging niet onze enige missie zal zijn, wij willen een voorbeeld zetten met onze vereniging en andere verenigingen uit nodigen om ook mbo studenten toe te laten. Dat is waar wij ons STARK voor zullen maken!