Vacature
GEZOCHT: inburgeraars voor vakgerichte opleidingen

De gemeente Groningen biedt samen met de regionale opleidingscentra (ROC) het Noorderpoortcollege en het Alfa-college zogenoemde ‘parallelle trajecten’ aan voor vergunninghouders in Groningen. Dat wil zeggen dat inburgeraars – parallel lopend aan hun inburgeringstraject – een scholingstraject kunnen volgen via hetzelfde scholingsinstituut. Groot voordeel: de scholing is optimaal afgestemd op het inburgeringsprogramma én de inburgeraar – ofwel vergunninghouder – krijgt een opleiding aangeboden op een vakgebied waarop in Nederland een tekort aan professionals is. De kans dat hij/zij na de opleiding een baan vindt, is dan ook groot.

Opleidingen

Momenteel zijn we kandidaten aan het werven voor de volgende opleidingen:
* installatietechniek, niveau 2 (Alfa-college)
* lassen/metaal, niveau 2 (Noorderpoortcollege)
De twee ROC’s regelen de inburgering, het taalonderwijs, de vakinhoudelijke stages, enz.

Randvoorwaarden
– De vergunninghouder in kwestie moet in de stad Groningen wonen.
– De vergunninghouder heeft zijn/haar inburgering nog niet afgerond.
– Kandidaten hoeven de Nederlandse taal niet volledig machtig te zijn; tijdens de opleiding én in de praktijk is er ruim aandacht voor taalbeheersing.
NB: Voor de opleiding installatietechniek bij het Alfa-college is een tolk Arabisch beschikbaar; deze opleiding is dus met name geschikt voor Arabisch sprekende kandidaten.

Tijdpad
De opleidingen starten in september 2018 en duren 2 jaar.

Kandidaten welkom!
De trajecten bij het Noorderpoortcollege en het Alfa-college zitten voor het komende schooljaar 2018-2019 nog niet helemaal vol. Dus ken jij een vergunninghouder of vergunninghouders die in aanmerking komen voor dit werk-onderwijstraject, meld hem of haar zo spoedig mogelijk aan!

Meer informatie & aanmelden
Wil je meer weten over dit parallelle traject voor vergunninghouders óf ken je potentiële kandidaten, neem dan vooral contact op met een van onderstaande integratiecoaches bij de Directie Werk van de gemeente Groningen:
Erika Bruinius | Nilini Drenth

Je kunt met vragen over de opleiding ook terecht bij de contactpersonen van het Alfa-collegeen het Noorderpoortcollege:

Rudi Knol | Petra Voogd

 

Klik op de PDF hieronder om op bovenstaande namen te klikken voor een emailadres:

HERHAALDE OPROEP kandidaten parallel traject Inburgering en onderwijs aug 2018