WERKBEDRIJF gaat zorgvuldig om met de privacygegevens van alle werknemers, meewerkers en klanten.

WERKBEDRIJF hanteert als onderdeel van de stichting WerkPro het privacyreglement van WerkPro.  Het privacyreglement is in te zien op de site van WerkPro via de pagina privacy- & klachtenbeleid of te downloaden via de link privacyreglement.

Het privacyreglement beschrijft hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens. Er staat bijvoorbeeld in welke gegevens we wel en niet bijhouden, hoe we gegevens bewaren en hoe lang.

Cookie toestemming intrekken